Trường mầm non Tuổi Hồng


 

Là một trong những trường mầm non có mặt sớm nhất trên địa bàn TP.HCM, đến nay, trường mầm non Tuổi Hồng luôn đầu đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị qua mỗi năm. Ở cả 2 điểm trường đều có hệ thống camera và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học. Hiện, trường có 9 lớp học, 3 phòng chức năng với hơn 270 học sinh và là trường mẫu giáo đạt được nhiều thành tích cao cấp thành phố.
 

Địa chỉ: 21 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh